Inga planer på att ändra regler om snoriga barn

Inga planer på att ändra regler om snoriga barn

Folkhälsomyndigheterna informerar att  det finns inga planer på att lätta på rekommendationerna på snoriga barn i förskolan. Man får alltså inte lämna barnen på förskolan när de är snoriga. Det betyder att barn ska vara hemma så länge de har något symtom och ytterligare två dagar utan symptom. Med andra ord först efter sju dagar efter insjuknandet är barnen välkomna tillbaka till förskolan. Tack för ert hjälp och stöd med detta.

Personalen på Eudora Internationella Förskola

2021-10-05 08:15