Brandskyddsplan på förskolan

På Eudora Internationella Förskola bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete som är anpassat till byggnadens och brandskyddets förutsättningar samt med hänsyn till den verksamhet vi bedriver med barn som är beroende av vuxnas hjälp vid en utrymning. 

Förskolans brandskydd kontrolleras internt 2 ggr/år (augusti och januari). Vid kontrollerna används en checklista med ett antal säkerhetspunkter som skall kontrolleras. På checklistan noteras eventuella anmärkningar och åtgärder. Efter åtgärd noteras med datum och signatur på den som åtgärdat felet i avsett fält på checklistan.

Följande säkerhetspunkter kontrolleras och utförs av branskyddsansvarig:

  • Utrymningsvägar
  • Nödutgångsskyltar/Nödbelysning
  • Utrymningsplaner
  • Brandcellsgränser
  • Handbrandsläckare
  • Funktionskontroll av automatiskt brandlarm och utrymningslarm
  • Förvaringsplatser för brandfarlig vara
  • Övriga brandorsakande föremål och material

Extern besiktning sker 1ggr/år av följande brandskyddsåtgärder:

  • Handbrandsläckare
  • Automatiskt brandlarm och utrymningslarm

Uppföljning sker en gång om året kontrolleras dokumentationen för att garantera dess riktighet, liksom sammanställas inför räddningstjänstens regelbundna brandsyn. Tillbudsrapportering dokumenteras och rapporteras till brandskyddsansvarig (Tommy Björn) och rektorn. Tillbudsrapporter förvaras i brandskyddspärmarna på kontoret.

Ladda ner: Brand säkerhet och utrymningsplan

Download English version: Fire Safety and Evacuation Plan