Förskolans samverkan med Södertörns Högskola och utländska lärarstudenter

Lärarstudenter och förskolan

Inom lärarprogrammet har partnerförskolan en viktig funktion när det gäller att förverkliga vissa delar av utbildningens målsättningar. Eudora Internationella Förskola är en förskola som har ett särskilt samarbetsavtal med Södertörns Högskola och utländska lärarstudenter från Spanien, Frankrike, Skotland och Italien. Detta innebär att ett antal lärarstuderanden besöker förskolan varje år. Studenterna får alltså en unik möjlighet att redan under utbildningstiden bli reellt delaktig i pedagogisk verksamhet och lära sig mera om det svenska förskola modellen.