Köregler

Avgifter för förskola                   

Aktuella belopp hittar du HÄR

Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går i förskolan eller i fritidshem.

Din avgift räknas ut utifrån

 • den sammanlagda månadsinkomsten (Brutto) i det hushåll där ditt barn är folkbokför

 • antalet barn som är folkbokförda i samma hushåll

 • den tid ditt barn är på förskolan (vistelsetid).

Avgiften gäller från första inskolningsdagen och betalas den sista dagen i varje månad. Du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.

Avgiftens storlek

Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt.

Maxtaxa

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 49 280 kronor/månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1 478 kronor/månad.

Heltidsavgift

Heltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går mer än 30 timmar i veckan i förskola eller pedagogisk omsorg. I augusti det år barnet fyller tre år ändras beloppet till deltidsavgift, oavsett antal timmar.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 3 % av inkomsten, högst 1 478 kronor/månad

 • Barn 2: 2 % av inkomsten, högst 986 kronor/månad

 • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 493 kronor/månad

 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Deltidsavgift

Deltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går högst 30 timmar i veckan i förskola eller pedagogisk omsorg. I augusti det år barnet fyller tre år gäller deltidsavgift, oavsett antal timmar.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 2 % av inkomsten, högst 986 kronor/månad

 • Barn 2: 1 % av inkomsten, högst 493 kronor/månad

 • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 493 kronor/månad

 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Ändring av inkomst

Om du ändrar hushållets avgiftsgrundande uppgifter från ett annat datum än den första i månaden, gäller den nya avgiften från och med månadsskiftet efter det att du har fått ny inkomst eller nya familjeförhållanden.

Det enklaste sättet att anmäla ny eller förändrad inkomst är via e-tjänsten Min barnomsorg.