Säg upp förskoleplats eller byt förskola

Använd e-tjänsten Förskola och pedagogisk omsorg när du vill säga upp eller byta förskola eller pedagogisk omsorg.

Vill du säga upp din plats eller byta förskola? Du kan göra på två sätt:

  1. Använd i första hand e-tjänsten Förskola och fritidshem: 
  2. Använd blanketten för uppsägning om du inte kan använda e-tjänsten.

Klicka här: Säga upp eller bytt förskola

Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag då din uppsägning kommer in till stadsdelsförvaltningen eller den fristående verksamheten som själva hanterar sin tilldelning av platser. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Obs! Säger du upp ditt barns plats och återfår plats inom tre månader, betalar du avgift under mellantiden. Detta gäller inte om uppsägningen sker på grund av

  • byte av placering till ett annat stadsdelsnämndsområde eller
  • byte av placering från förskola till fritidshem.

Din plats kan sägas upp om:

  • ditt barn inte är på förskolan under en längre period eller
  • du har två obetalda månadsräkningar.

Du får alltid skriftligt besked om uppsägning. Din uppsägningstid är två månader.