Likabehandlingsplan

Vår vision: "Alla har rätt att vara lyckliga - alla har rätt att lyckas!"

Vi har som uppgift på Eudora Internationella Förskola att förmedla grundläggande värden såsom alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, jämställdhet mellan könen, individens frihet och integritet och solidaritet med svaga och utsatta.

Vår vision på Eudora Internationella Förskola är att alla barn och personal har rätt till en trygg miljö där de aldrig behöver utsättas för någon kränkande behandling.

Se bilaga: Plan mot diskriminering och kränkande behandling