Mat och allergier

Om ditt barn behöver få särskild mat är det viktigt att du berättar det för personalen när barnet börjar på förskolan.  Det finns två skäl till att få specialkost:

  • Antingen på grund av sjukdom eller
  • På grund av religiösa/etiska skäl. 

Om det är på grund av sjukdom att ditt barn inte tål viss mat behöver vi ett läkarintyg för att vi ska kunna ordna rätt mat till just ditt barn. Om ditt barn av andra skäl än allergi tex religiösa eller etiska skäl inte får äta viss mat är det även viktigt att vi får veta detta.

Ladda ner: Formulär för födoämnesöverkänslighet/annan specialkost.pdf

Information: Matallergi / Födoämnesallergi