Hur vi arbetar för att skydda barnen från UV-strålning

På Eudora Internationella Förskola informerar vi vårdnadshavare löpande angående solhatt, långärmat och solskyddsmedel. Föräldrainformationen sker oftast muntligen i hallen eller via centrala anslagstavlor, månadsbrev, veckobrev eller muntligen på föräldramöten. Förskolan uppmuntrar vårdnadshavare att tillhandahålla sitt barn med eget solskyddsmedel på förskolan. Vi har även köpt in eget solskyddsmedel ifall ett barn saknar solskydd.

Personalen kontrollerar även att barnen inte blir brända under dagen och pedagogerna på förskolan tar extra hänsyn till barn med känsligare hud barn (håller ett extra öga på dem). Som regel uppmanar vi även föräldrar att smörja in barnen hemma på morgonen och att personalen smörjer igen efter lunch. Pedagogerna försöker, i möjligaste mån, få barnen att ha sina hattar på samt långärmat, i den utsträckning det finns att tillgå.

Ladda ner: Sol- och värme policy vid utevistelse

Mvh

Rektorn, Eudora Internationella Förskola